Телефон: +359 888 59 60 88 Email: office@kajobs.bg

Ръководител Производство

 • Местоположение:
 • Заплата:
  по договаряне
 • Вид работа:
  Пълно работно време
 • Пуснато на:
  3 месеца преди
 • Категория:
  Производство
 • Краен срок:
  септември 27, 2018
АВАЛОН ИНДЪСТРИ АД Е :
Динамично развиваща се фирма, произвеждаща и дистрибутираща лепила за плочки,изолации и фасадни системи за строителната индустрия.
Във връзка с разширяването на дейността ни и въвеждане на нови продукти ние се нуждаем от мотивиран и лоялен служител на позиция: Ръководител Производство

Отговорности:
*Отговаря и следи за спазването на технологията за производство и на технологичните параметри на произвежданите продукти.Води и съхранява технологичната документация. *Организира производството и решава текущи въпроси по изпълнение на производствените програми *Контролира спазването на технологичната и производствена дисциплина, техниката на безопасност и производствената хигиена.
* Следи за съответствието на произвежданите продукти с установените държавни стандарти за качество на продукцията. *Участва в инвентаризация на склада;

Изисквания:

– Да са завършили средно образование
– Много добри организационни качества; комуникативност; умение за работа с хора
– Отговорно отношение към работния процес и трудовата дисциплина
– Интерес към дългосрочна заетост

Ние предлагаме:

– Трудов договор
– Социално и здравно осигуряване
– Добри условия на труд
– Добро възнаграждение, изплащано редовно и в договорения срок
– Работа в професионален екип
– Встъпително обучение на работното място
– Обучение за съответната позиция
-Осигурен транспорт
– Работно облекло и обувки

Моля изпращайте CV с актуална снимка. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

местоположение

Тази обява е изтекла. Запазване на обявата