Телефон: +359 888 59 60 88 Email: office@kajobs.bg

Сервитьор

 • Местоположение:
 • Заплата:
  600лв
 • Вид работа:
  Постоянна работа
 • Пуснато на:
  2 месеца преди
 • Категория:
  Ресторантьорство и хотелиерство
 • Краен срок:
  септември 27, 2018
 • Езици:
  Английски
В отговор на динамиката на предлаганите услуги и предмет на дейност в област Велико Търново, екипът на Интерхотел Велико Търново търси да назначи амбициозни кадри на длъжност Сервитьор.

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Обслужва определения му район и оказва съдействие при по-голямо натоварване на колегите.
2. Осигурява качество и бързина на обслужване.
3. Поддържа хигиената в определения му район.
4. Сервира и отсервира при спазване на технологичните пра­вила и дискретност.
5. Оформя съответните касови документи за извършените ус­луги.
6. Отчита ежедневно оборота от извършената дейност.
7. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1. Отговаря за качеството и хигиената на обслужване.
2. Носи отговорност при рекламации, свързана с точността на сметките.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Длъжността е пряко подчинена на управителя на ресто­ранта или бара.
2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организа­ционни връзки и взаимоотношения с персонала в ресторанта или бара и клиентите.

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Трябва да знае:
а) правилата за обслужване и сервиране;
б) реда и изискванията за извършване на касови операции при изписването и отчитането на оборота;
в) нормативните изисквания за охрана на труда и противопо­жарната охрана;
г) касовите системи за извършване на сервитьорската дей­ност.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Образование: средно,
2. Друга квалификация: завършен курс за сервитьори и вла­деене на английски език

местоположение

Тази обява е изтекла. Запазване на обявата