Телефон: +359 888 59 60 88 Email: office@kajobs.bg

СЧЕТОВОДИТЕЛ

 • Местоположение:
 • Заплата:
  по договаряне
 • Вид работа:
  Пълно работно време
 • Пуснато на:
  2 месеца преди
 • Категория:
  Счетоводство
 • Краен срок:
  септември 24, 2018

Води счетоводството на дружеството на оперативно ниво– обработва и въвежда първични счетоводни документи, осчетоводяване , обработва документите свързани с движението на стоки,материали на фирмата.Проверява дневниците за ДДС.При необходимост подава документи от името на дружеството в различни институции, получава банкови извлечения, изпраща и получава пощата на фирмата.Следи за разплащането с клиенти, като отговаря за получаването на фактурите.Дава информация за извършени плащания.При необходимост работи с парични средства.
*Изготвяне на периодични отчети и справки
Вашите отговорности:
Прилагате счетоводната политика на фирмата спрямо българското законодателство;
Съдействате при разработването на анализи и отчети;
Изготвяте месечни и годишни отчети съгласно вътрешногруповите изисквания и българското законодателство
Задължения:
• Текуща счетоводна дейност;
• Изготвяне на справки и отчети към управителя, данъчните и осигурителни органи;
• Подготовка на отчети за НСИ;
• Подготовка на вътрешни отчети и работа по планиране и бюджетиране;
• Участие в годишното приключване.
Компанията предлага
1. Работа в динамичен екип;
2. Възможност за професионално развитие;
Изисквания към кандидата •
• Висше образование специалност Счетоводство и контрол или финанси
Добри познаване данъчното и счетоводното законодателство
• Владеене на счетоводните принципи .
Опита в търговска компания е задължителен- минимум 5години

• Минимум 1 година трудов стаж по специалността;
*компютърна грамотност Microsoft Office, счетоводен софтуер
Отговорност, Организираност Инициативност
• Прецизност, лоялност, комуникативност.

местоположение

Тази обява е изтекла. Запазване на обявата