Телефон: +359 888 59 60 88 Email: office@kajobs.bg

Българска организация на труда ООД

Българска организация на труда ООД

  • Гореща линия: 032/96 33 11
  • Адрес: бул. "Пещерско шосе" № 81, Пловдив, България
  • Електронна поща: bot2016@abv.bg
  • http://www.bjobs.bg

Подробности за фирмата

„Българска организация на труда“ ООД е регистрирана по българското законодателство Агенция за подбор на персонал за посредничество по наемане на работа в Република България с Удостоверение № 2068 от 2016 година в Министерство на труда и социалната политика. Агенцията за подбор на персонал действа на територията на град Пловдив и регион Пловдив.

Отворени позиции