Телефон: +359 888 59 60 88 Email: office@kajobs.bg

Цени

ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ В WWW.KAJOBS.BG

Обяви може да публикувате при цените посочени по – долу.

Цени на платени пакети за публикуване на обяви в www.kajobs.bg

 

Цени на платени пакети за публикуване на обяви в www.kajobs.bg:

 1. Пакет „Безплатен” – цена: 0 лева (безплатно)
 • 3 безплатни обяви
 • 15 дни продължителност на безплатните обяви
 1. Пакет „Стандарт” – цена: 50 лева (петдесет лева)
 • 3 обяви
 • 1 ВИП обява
 • 3 обновяване на обяви
 • 15 дни продължителност на обявите
 1. Пакет „Супер” – цена: 150 лева (сто и петдесет лева)
 • 10 обяви
 • 3 ВИП обяви
 • 10 обновяване на обяви
 • 30 дни продължителност на обявите
 1. Пакет „ВИП” – цена: 250 лева (двеста и петдесет лева)
 • 15 обяви
 • 5 ВИП обяви
 • 15 обновяване на обяви
 • 1 месец продължителност на обявите

Платени пакети може да се публикуват от Работодатели при специални условия или при преференциални условия, както и по договореност. Работодателите, които желаят да получат специални условия, преференциални условия или други условия по договореност следва да изпратят свое искане за това до сайта като използват данните за контакт със сайта.
Агенциите за подбор на персонал имат възможност да получат преференциални цени и условия за публикуване на платени и безплатни обяви в пакет. Това могат да осъществят като изпратят искане за това до сайта като използват данните за контакт със сайта.

След като заявите своето искане за платена обява получавате имейл с данни за банковата сметка на сайта или данни за друг начин на плащане.

Заплащането на платена обява се извършва по банков път или по друг начин, указан изрично на Вас.

След като заплатите цената на обявата, изпращате на имейла на сайта финансовия документ /платежен документ/ – сканиран, след което получавате фактура за заплатената цена.

Фактурите за заплатената от Вас цена се получават по имейл или с писмо с обратна разписка на указания в сайта адрес на фирмения Ви акаунт.